Domovědný sborník české školy obecné ve Březně u Postoloprt z roku 1930 se o mlýnu zmiňuje takto:
"Na východní straně obce, na břehu řeky Ohře, stojí dnes velmi výstavný mlýn s elektrárnou, hnaný turbinami, jehož majitelkou jest firma Pavel Stein a synové ve Březně, která ho koupila od Josefa Slívky dne 16. prosince 1891, jehož předchůdcem byl Josef Kupf.
Z tohoto mlýna pochází historik Václav Březan, který patří ku předním historikům naší starší doby.
"
V druhé polovině 20. století patřil mlýn podniku Zemědělské zásobování a nákup (ZZN) Louny, ten zde v poslední době vyráběl krmné směsy a granuláty. Počátkem devadesátých let 20. století byla výroba ukončena. Po roce 2000 získal mlýn nového majitele, jistého Ladislava Jaču. Ten vlastnil mlýn až do roku 2008. Současný stav dříve velice výstavného mlýna je dílem právě tohoto člověka. Vytěžil a prodal vše co se dalo demontovat. Po kovových zásobnících (silech) na obilí, veškerého strojního zařízení a elektromotorech došlo i na stavebně konstrukční prvky. Nejprve kovové překlady pak i prkna a mohutné dřevěné trámy.
Nyní je mlýn ve vlastnictví firmy Fragile s.r.o.

přídáno: 6.8.2010
přídáno: 30.6.2010
Návrat na hlavní stránku
Březenský mlýn
Návrat na hlavní stránku
Vytvořeno v DHE Editor
© 2010 vlc
Pravděpodobně první písemná zmínka o březnském mlýnu je v lounských městských knihách z roku 1427 a vztahuje se k prodeji mlýna mlynáři Benešovi z Obory a jeho manželce Margaritě. Je tedy zřejmé, že tehdejší vodní mlýn stál na břehu řeky Ohře v nějaké podobě již před tímto rokem 1427. Z tehdejší smlouvy je dokonce patrné, že kdysi stál vodní mlýn na druhém tzn. levém břehu řeky. Z jakých důvodů a za jakých okolností došlo k přesunu mlýna na místo kde se v několikráte změněné podobě nachází dodnes není známo. Neví se ani kdy se tak stalo a zda nebyly v provozu nějaký čas mlýny po obou stranách řeky současně.
V roce 1450 patřil mlýn mlynáři Hudcovi, v roce 1452 Prokopu Korandovi, v roce 1456 mlynáři Slavíkovi po jehož smrti připadl mlýn opět lounským. Ti mlýn drželi ještě v roce 1518.

Z březenského mlýna pocházel též Václav Březan, jenž se narodil někdy kolem roku 1560.