Nedaleko Března, na hranici vymezující Sudetskou oblast, stálo ve dvacátých a třicátých letech 20.století české strážní stanoviště. To zde vydrželo patrně až do konce třicátých let a začátku německé okupace. Nacházelo se na hlavní silnici Praha-Chomutov asi 1,9km od tehdejší křižovatky u březenské školy směrem na Louny. Vzdálenost od Prahy byla tehdy po zmíněné silnici asi 62,6km.
Hranice je jasně patrná i dnes ačkoli po strážním stanovišti a závoře není památky. Při cestě z Loun starou silnicí míjíme vpravo čerpací stanici Papoil, dále vlevo nový bytový dům (bývalá administrativní budova EPL). Po asi 200 metrech od bytového domu je po levé straně silnice jasně patrná větší mezera ve stromořadí, kde strážní stanoviště stávalo. Po pravé straně silnice (stále ve směru od Loun) je jasně vidět hranice mezi dvěma lány, táhnoucí se směrem k výšině zvané Nad Mělcema. Po této linii vedla tehdejší hranice se Sudety v nichž ležela i obec Březno.
Dobová fotografie stanoviště z období kolem roku 1930 je
zde.
Z okolí Března
přídáno: 10.8.2010
Návrat na hlavní stránku
Návrat na hlavní stránku
Vytvořeno v DHE Editor
© 2010 vlc