Návrat na hlavní stránku
Historie - časová osa
Návrat na hlavní stránku
Vytvořeno v DHE Editor
© 2010 vlc
přídáno: 10.8.2010
1238 - První písemná zmínka o obci (zmiňuje Mikuláše z Březí)

1420 - Březno si přisvojují pánové z Loun
1427 - Vodní mlýn - první písemná zmínka v lounských knihách
1454 - Březno je Lounům odebráno králem Jiřím z Poděbrad
1455 - Louny od krále Březno kupují zpět
1465 - Březno je uváděno jako součást Postoloprt

1514 - Březno patří pánům z Veitmile
1540 - Šebestián z Veitmile žaluje Lounské kvůli vodě na lounské mlýny
1549 - Březno patří Jaroslavovi z Veitmile
1560 - Narodil se Václav Březan (přesný letopočet není znám)
1594 - Březan ve službách Rožmberků v Českém Krumlově

1600 - Březno připadá Šternberkům
1618 - Václav Březan umírá (neznámo kde a kdy přesně)
1633 - Postavena kostnice vedle kostela sv. J. Křtitele na skupickém hřbitově
1692 - Březno koupil Ferdinand Vilém Eusebius říšské kníže Schwarzenbergu

1743 - Socha Ježíše na kříži (dal ji postavit Ondřej Klečka)
1791 - Postavena původní budova německé školy (pouze přízemní)

1843 - Menhir (zakreslen v mapě)
1845 - Započata výstavba řetězového mostu přes řeku do Postoloprt
1850 - Dokončení řetězového mostu přes řeku do Postoloprt
1850 - Založení cukrovaru (kníže Schwarzenberg)
1853 - Dokončení klenutých mostů přes inundační území do Postoloprt
1853 - Cukrovar - první kampaň
1864 - Německá škola - zvýšena o jedno poschodí
1894 - Výstavba železniční trati Louny - Postoloprty

1910 - Výstavba betonového mostu přes řeku do Postoloprt
1921 - Postavena česká škola obecná (křižovatka PHA-CV a Březno-Malnice)
1931 - Václav Březan (pamětní deska - mlýn)
1961 - Nechranice - vodní nádrž na Ohři (zahájení stavby)
1968 - Nechranice - vodní nádrž na Ohři (dokončení stavby)
1981 - Březno se stává částí Postoloprt
1981 - Povodeň - padesátiletá voda (duben, na návsi cca 20 cm vody)
198_ - Demolice usedlostí č.p.3, č.p.4 a č.p.28
1986 - Menhir převezen do žateckého muzea (Jaroslav Helšus)
198_ - Demolice školy (původní česká škola z roku 1921)
198_ - Čerpací stanice Macháč - zahájení provozu
199_ - Poškozena socha Ježíše na kříži při autonehodě

2007 - Rekonstrukce sítě NN v obci (likvidace nadzemní sítě)
2008 - Obnova části vodovodního řádu v zadní ulici (až před č.p. 43)
2008 - Opravena socha Ježíše na kříži
2009 - Záměr obnovení protipovodňových opatření (hráz, retenční prostor)