Pamětní deska Václava Březana, odhalená roku 1931 na mlýně pana Steina ve
Březně u Postoloprt