Zápisy v gruntovní knize obce Března z let 1904 - 1920,
kde na uvedené stránce zapsány jsou poplatky Jakuba Blažka Václavu Březanovi,
odváděné až do roku 1617 (asi rok poslední).