Hlavním cílem tohoto webu je publikovat něco o Březně a jeho blízkém okolí. Obsah by se měl postupně rozšiřovat nejen o příspěvky z historie obce. Případné náměty a připomínky uvítáme na info@breznouloun.cz.
přídáno: 30.6.2010
Velmi zajímavá práce o polním opevnění z období Napoleonských válek z doby kolem roku 1813 je na webu www.primaplana.net . Opevnění tzv. "šance" se táhlo po pravém břehu řeky Ohře, z míst tehdejšího přemostění řeky v dnešním horním Březně skrze Louny až do východní části města.
Návrat na hlavní stránku
Novinky
Návrat na hlavní stránku
Vytvořeno v DHE Editor
© 2010 vlc
přídáno: 9.7.2010
Aktualizace webu. Přidána sekce "externí oblasti" na hlavní stránku. Na stránku Domovědný sborník 1930 přidány fotografie pamětního kamene, márnice a kostelíku na skupickém hřbitově. Přidán doslovný opis textu z pamětního kamene zasazeného do zdi márnice při výstavbě roku 1633.
přídáno: 16.7.2010
Aktualizace webu. Sekce Osídlení doplněna o historii sčítání lidu v obci od roku 1869 a detailní výsledek sčítání z roku 1930.
Malý přírůstek v sekci
Historické fotografie.
přídáno: 10.8.2010
Aktualizace webu. Na hlavní stránku přidána sekce Okolí a sekce Historie - časová osa.